AZENG

Məkan məlumatı

QTQ

Qeydiyyata alınmış Test Qrupunun (QTQ) hissəsi olan idmançılar müəyyən zamanlarda harada olmaları barədə bizə məlumat verməlidirlər ki, biz öncədən xəbərdarlıq olmadan test keçirə bilək.

Qeydiyyata alınmış Test Qrupundakı (QTQ) idmançılardan öz məkan məlumatlarını Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin Antidopinq İnzibatçılıq və İdarəetmə Sisteminə (ADAMS) təmin etmələri tələb olunur: müntəzəm qrafikə əsasən məkan məlumatı təqdim edilir, onlayn doldurulur, bu məlumat gələn rübə hazırlıq kimi hər rübün son gününə qədər təqdim edilməlidir. Nəticə olaraq, məkan məlumatının təqdim edilməsi üçün dörd son tarix mövcuddur:

RübDövr  Son tarix
1-ci rüb1 oktyabr - 31 dekabr15 iyun
2-ci rüb 1 oktyabr - 31 dekabr 15 sentyabr
3-cü rüb 1 yanvar - 31 mart    15 dekabr
4-cü rüb 1 aprel - 30 iyun    15 mart

Müntəzəm planlaşdırılmış planlar dəyişən kimi, idmançılar məkan məlumatını təqdim etməlidirlər.

Diqqət! Bütün məkan məlumatı xətaları idmançının beynəlxalq federasiyası (BF), ÜADA, AMADA ilə paylaşılacaq və birləşdiriləcək və məkan məlumatı xətaları barədə faylın bir hissəsi olacaq.?

Diqqət! 12 ay müddətində törədilmiş və AMADA, ÜADA yaxud BF tərəfindən bəyan edilmiş üç məkan məlumatı xətasının hər hansı kombinasiyası (təqdim etmə xətası və/və ya buraxılmış testlər) Antidopinq Qayda Pozuntusuna bərabərdir.