AZENG

TEST KEÇİRMƏ

Yarışmadan kənar müddətdə test

Yarışmadan kənar müddətdə Test keçirmə “yarışmadan kənar olan istənilən müddətdir”.

Yarışmadan kənar müddətdə Test keçirmə istənilən yerdə, istənilən zaman heç bir öncədən bildiriş olmadan keçirilir. Əgər siz Qeydiyyata alınmış Test Qrupundasınızsa (QTQ*), sizdən məkan məlumatını təqdim etmək tələb olunacaq və siz evdə, məşq yerində, ölkədən xaricdə yaxud digər müvafiq yerlərdə testdən keçirilə bilərsiniz.

Komandalar əsasən komanda məşq sessiyaları dövründə testdən keçirilir, lakin onlar həmçinin evləri daxil olmaqla, digər yerlərdə testdən keçirilə bilərlər.