AZENG

NƏTİCƏLƏRİN EMALI 

Antidopinq Qayda Pozuntusu

  • İdmançıdan alınmış Nümunədə Qadağan edilmiş Maddə və ya onun Metabolit yaxud Markerlərinin mövcudluğu
  • İdmançı tərəfindən Qadağan edilmiş Maddə və ya Qadağan edilmiş Üsuldan İstifadə yaxud İstifadə Cəhdi
  • Nümunə Toplanması prosedurasından Yayınma, İmtina yaxud Nümunəni Təqdim Etməmək
  • İdmançının Məkan Məlumatını Təmin edə bilməməsi
  • Dopinq Nəzarətinin hər hansı bir hissəsinin Saxtalaşdırılması və ya Saxtalaşdırma Cəhdi
  • Qadağan edilmiş Maddəyə və ya Qadağan edilmiş Üsula Sahiblik
  • Hər hansı Qadağan edilmiş Maddə və ya Qadağan edilmiş Üsulun Dövriyyəsi və ya Dövriyyə edilməsinə Cəhd
  • Hər hansı Yarışma müddətində olan İdmançıya hər hansı Qadağan edilmiş Maddə və ya Qadağan edilmiş Üsulu Tətbiq etmək və ya Tətbiq etmək cəhdi və ya hər hansı Yarışmadan kənar müddətdə İdmançıya hər hansı Qadağan edilmiş Maddə və ya Qadağan edilmiş Üsulun Yarışmadan kənar müddətdə qadağan olunmasına baxmayaraq Tətbiq etmək və ya Tətbiq etmək Cəhdi.
  • Əlbirlik- antidopinq qayda pozuntusu ilə əlaqədar yardım, dəstək, təhrik, sövq etmə, gizlətmə və ya digər hər hansı növ bilərəkdən əlbirlik etmək.
  • Qadağan edilmiş Əməkdaşlıq