AZENG

HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR

Dinləmələr

Apellyasiya Komitəsi

Apellyasiya Komitəsi müstəqil apellyasiya qurumu instansiyasıdır və AMADA Qaydalarına və Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinə əsasən artəq artıq birinci instansiyada qəraq qərar verildikdən sonra ona ötürülən işlərə baxırmübahisələri dinləyir. Apellyasiya Komitəsi birinci instansiya İntizam Komitəsindən müstəqilldir və tətbiq edilən qaydalar əsasında prosedur pozuntularıma pozuntularına və məsələnin mübahisənin özünə aid iddialar əsasımda əsasında iş barədəyekun qərar verir. Apellyasiya Komitəsi idmanla əlaqədar məsələlərdə təcrübəyə malik hüquq ekspertlərindən və, həmçinin, tibb və idman ekspertlərindən ibarətdir. Apellyasiya Komitəsi birinici instansiyanın qərarını təsdiqləmək yaxud yeni qərar vermək səlahiyyətinə malikdir.

İntizam Komitəsi

İntizam Komitəsi mustəqil birinci instansiya qurumudur və AMADA Qaydalarına və Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinə əsasən ona ötürülmüş dopinq mübahisələrini dinləyir. Onun əsas funksiyaları dopinq mübahisələrini dinləmək və qərar vermək, sanksiya təyin etmək və idmanda dopinqin qarşısını almaqdır. İntizam Komitəsi idmanla əlaqəli məsələrdə? təcrübəsi olan hüquq ekspertləri, terapevt-həkimlərdən və idmançı perspektivi üzrə idman ekspertlərindən ibarətdir. Müstəqil və bitərəf İntizam Komitəsi təqdim edilmiş dəlilləri nəzərdən keçirməklə, hər tərəfə eyni hüquqlar təmin etməklə və əsas insan hüquqlarına hörmətlə mübahisələri dinləyirlər.

İdman Arbitraj Məhkəməsi

İdman Arbitraj Məhkəməsi (İAM) Lozan şəhərində yerləşən idman üzrə hüquqi mübahisələri həll edəcək bir müstəqil qurumdur. 1983-cü ildə BOK İAM-ın nizamnaməsini təsdiq etmiş və 30 iyun 1984-cü ildə qüvvəyə minmişdir. Bunula, İAM öz fəaliyyətinə başlamışdır. Beynəlxalq səviyyəli idmançılar və/və ya beynəlxalq qurumlarla bağlı olan bütün mübahisələr öz həllini İAM-da tapır. İAM öz funksiyalarını 150-yə yaxın arbitrlərin vasitəçiliy ilə həyata keçirir. İAM-a iki cür mebahisələr təqdim edilə bilər: kommersiya xarakterli və intizam xarakterli. İntizam xarakterli mübahisələr adətən dopinq mübahisələrini təşkil edir. Əlavə olaraq, İAM digər intizam mübahisələrini dinləyir və həll edir (oyun sahəsində zorakılıq, hakimin qeyr-dürüst vəzifəsindən sui-istifadəsi və s.).