AZENG

HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR

Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasında antidopinq sisteminin hüquqi əsaslarını “İdmanda dopinq vasitələrindən və üsullarında istifadəyə qarşı mübarizə haqqında” 29 noyabr 2016-cı il tarixli Qanun, və həmin Qanunun tətbiqi barədə 14 dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı təşkil edir. Qanuna uyğun olaraq, milli antidopinq qurumu milli antidopinq proqramının planlaşdırılması, monitorinqi və həyata keçirilməsi , və bütün mümkün antidopinq qayda pozunutlarının təqib edilməsində öz yurisdiksiyası çərçivəsində səlahiyyətlidir.

Əlavə olaraq, öz fünksiyalarının həyata keçirilməsi məqsədilə AMADA yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə fəaliyyət göstərir. Ümumdünya Antidopinq agentliyinin əsas prinsiplərindən biri olaraq, bütün Milli Antidopinq Təşkilatları idmançıların və digər şəxslərin antidopinq sahəsində toplanan fərdi məlumatlarının məxfiliyini qoruyub saxlamaldırı. Bunula, AMADA Azərbaycan Respublikasının Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun və Məxfilik və Şəxsi Məlumatların qorunması üzrə Beynəlxalq Standartı rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir.